ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫ້າມເຮັດແບບນີ້ ! ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ແບັດເຕີຣີສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດຂອງທ່ານເສື່ອມໄວຫ້າມເຮັດແບບນີ້ ! ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ແບັດເຕີຣີສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດຂອງທ່ານເສື່ອມໄວ

……………………….. ນອກຈາກບັນຫາເລື່ອງແບັດເຕີຣີໝົດໄວຈະເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ທັງ ສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດ ເປັນຫ່ວງແລ້ວ ເລື່ອງຂອງແບັດເຕີຣີເສື່ອມໄວ ກໍຖືວ່າເປັນບັນຫາທີ່ຜູ້ໃຊ້ທັງຫຼາຍທ່ານພວມພົບພໍ້ຢູ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ມີຫຼາຍທ່ານ ທີ່ນຳໃຊ້ໂທລະສັບບໍ່ໄດ້ຮອດປີກໍເກີດບັນຫາເລື່ອງຂອງແບັດເຕີຣີເສື່ອມ ຊ້ຳບໍ່ໜໍາຍັງໄປຖີ້ມໂທດໃສ່ສະມາດໂຟນທີ່ຊື້ມາວ່າບໍ່ດີ ໃຊ້ບໍ່ທົນ ແຕ່ກັບບໍ່ໄດ້ຄິດເຫັນວ່າ ເຮົາມີພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທັບເລັດແບບໃດ ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີວິທີການເບິ່ງແຍງແບັດເຕີຣີໃຫ້ເສື່ອມຊ້າລົງ ໂດຍການ “ຫ້າມເຮັດ” ພຶດຕິກຳແບບນີ້ກັບສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທັບເລັດ ຂອງທ່ານ. ການສາກແບັດເຕີຣີ […]

ไม่มีความคิดเห็น: